Kristina Marčiulevičienė

Pārdošanas un īres konsultants

+370 62 015 554

+370 52 055 118

kristina.marciuleviciene@balsir.com